MIAD-889|波多野结衣作品MIAD-889|私立ハーレム淫語

MIAD-889|波多野结衣作品MIAD-889|私立ハーレム淫語

 入心、脾、大肠经。 助元气,补劳怯虚羸,火邪,止喘嗽唾血,利水消肿,解渴祛痰。

盖杜仲燥中有湿,湿非水气之谓也。 不知荸荠独用,乃消肾气者,泻无补。

至于各书言其能补虚热,且治劳伤后,虚语耳,吾未见其功或问茜草色红,何以止血? 而余所不及是闻者,不甚多乎。

所用桑叶,必须头次为妙,采后再生者,功力减半矣。然而,徒补其水,火虽少衰,终不能一时骤降,少用附子,同肉桂入于六味地黄汤中,大剂冷服,下喉而火即消,归下肾内,上焦之热,尽化为清凉矣,此用附子以治阴热之秘法也,阳热之症,乃心火之盛,移于其胃中,发狂而大叫,或失神而谵语,手足反现冰冷,而胸前膈上多有发斑者,必大渴呼水,而舌苔或红、或黄、或灰黑,必燥而峭,开裂成绫者也。

夫百部原非补剂,不补则攻,而,百部非攻药也,乃和解之药,而性亦杀虫,能入于虫之内,而虫不知其能杀也。  黄柏、知母泻肾伤胃,故断不可多用以取败。

若非江淮污下之所,而地处高燥,则燥以益燥,吾日见其损,而不见其益矣。医道寒热并用,攻补兼施,倘单喜用热而不喜用寒,只取用补而不用攻,亦一偏之医,何足重哉。

Leave a Reply